ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 

Άμεση χρήση των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

l  Αξιολογείστε τις υπηρεσίες της Ιατρικής Φροντίδας

l  Αξιολογείστε τις υπηρεσίες της Νοσηλευτικής Φροντίδας

l  Αξιολογείστε τις Διοικητικές Υπηρεσίες

l  Αξιολογείστε τις Εγκαταστάσεις των Εξωτερικών Ιατρείων

l  Χρόνος Προσέλευσης και Εξυπηρέτησης Κόστος Εξυπηρέτησης

l  Συνολική Αξιολόγηση των Υπηρεσιών

l  Μελλοντική Χρήση

 

 

Γενικός Πληθυσμός και Δυνητική Χρήση των Υπηρεσιών ΠΦΥ στην Τοπική Κοινωνία

l  Σε περίπτωση κάποιου προβλήματος Υγείας δικού σας ή κάποιου συγγενικού σας προσώπου που θα απευθυνόσασταν;

l  Ποιες Υπηρεσίες είναι για εσάς ή για την οικογένειά σας θεωρείτε σημαντικές;

Ερωτήσεις Σχετικά με την εμπιστοσύνη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

l  Πιστεύετε ότι  η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα μπορούσε να δώσει αξιόπιστη λύση στο πρόβλημα υγείας σας ;

l  Ποιες Υπηρεσίες κατά τη γνώμη σας θα μπορούσε να προσφέρει αποτελεσματικότερα ο Δήμος

l  Πιστεύετε ότι αν δίνατε 10 Ευρώ στο Δήμο για να χρηματοδοτήσει ς τις υπηρεσίες υγείας θα βελτιώνονταν η υγεία σας;

l  Θα ήσασταν διατεθειμένοι να πληρώσετε τοπικούς φόρους για να οργανώσει η Τοπική αυτοδιοίκηση Δίκτυο Φροντίδας Υγείας  ; 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Φ.Υ. ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εμφανίσεις: 1539